Gl. Åbyhøj

Den historiske villa på Bakke Allé 1 i Åbyhøj ligger godt gemt væk.
Hævet over vejniveau og bag buskads og gamle træer ligger en
vidunderlig gammel have og en bevaringsværdig ejendom, der gemmer
på spændende fortællinger om Åbyhøj og Aarhus.

Gl. Åbyhøj

Den historiske villa på Bakke Allé 1 i Åbyhøj ligger godt gemt væk. Hævet over vejniveau og bag buskads og gamle træer ligger en vidunderlig gammel have og en bevaringsværdig ejendom, der gemmer på spændende fortællinger om Åbyhøj og Aarhus.

Fra gård til herskabsvilla

Oprindeligt var ejendommen en gård i det åbne landskab med stuehus og staldbygninger. F.E. Stabel fik som den første ejer skøde på ejendommen i 1858. Grosserer J.L. Homann overtog gården i 1884 og i 1897 begyndte han at udstykke jorden til villagrunde. Det blev starten til Åbyhøj som forstad og kvarteret omkring Bakke Alle, Heimdalsvej og Frejasvej opstod.

I 1910 blev Bakke Allé 1 købt og ombygget til den herskabsvilla, der eksisterer i dag. Den nye ejer var direktøren for Frichs fabrikken, Peter Due-Petersen og han gav samtidig ejendommen navnet Gl. Åbyhøj. I forbindelse med købet af Gl. Åbyhøj flyttede Peter Due-Petersen også Frichs fabrikken ud i området og skabte dermed mange nye arbejdspladser til den voksende  nye forstad.

De seneste år og visionerne
for fremtiden

I 1980 købte kokkeparret Birthe Sandager og Arne Fusager Bakke Allé 1. Herfra drev de den kendte og velrenommerede Gl. Åbyhøj restaurant de efterfølgende 10 år.

Senere købte ejendomsudvikleren Kurt Thorsen ejendommen for at drive restauranten videre. Den gik desværre konkurs og stod tom i 5 år, hvorefter Ellen Noe Nygaard og hendes mand Jørn Sørensen købte ejendommen og satte den grundigt i stand.
I rundt regnet 20 år har bygningerne udover at være privat bolig og lægekonsultation været anvendt som forretning med salg af kunst, blomster, krukker og haveinventar.

Pr. 1. april 2020 overtager Sinding & Co. ejendommen. Sinding & Co. har til hensigt at skabe et unikt boligprojekt, der
indskriver sig i bydelen med stor respekt for den eksisterende bygning og den smukke gamle have.